#1 2008-05-01 21:46:43

Xara

Moderator działu Religie

Zarejestrowany: 2008-01-02
Posty: 681

Podstawy wiary

http://img208.imageshack.us/img208/9651/gwnelo1.jpgIslam (arab. الإسلام) – języku arabskim oznacza poddanie się Bogu. Apologeci i misjonarze muzułmańscy wywodzą często słowo islam od słowa "salām" - pokój.
Jest religią monoteistyczną, założoną przez Mahometa, drugą na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie.

Za ostatniego proroka islam uznaje Mahometa (Muhammada - wielu muzułmanów uważa, iż imienia proroka nie tłumaczy się na inne języki) a za ostatnią objawioną księgę - Koran. Przed Mahometem Allah miał zesłać wielu innych proroków, wśród nich Adama, Abrahama (arab. Ibrahim), Mojżesza (arab. Musa) i Jezusa (arab. Isa). Jednak zawarte w Koranie objawienie ma stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Boga do ludzi. Islam jest uważany przez wyznawców za trzecią (po judaizmie i chrześcijaństwie) i ostateczną religię objawioną. Jest obecnie drugą (po bahaizmie) najszybciej rozwijającą się pod względem liczby wiernych dużą religią światową.


Symbole islamu

Właściwym symbolem islamu jest szahada napisana czarnymi literami na białym tle lub białymi literami na czarnym tle.
Znacznie częściej jednak jako symbol islamu traktuje się półksiężyc (arab. hilal) :

http://img72.imageshack.us/img72/4537/180pxislamsymbolsvgfs3.png


Zgodnie z nauką Mahometa objawienie przekazane Żydom i chrześcijanom przez Abrahama, Mojżesza i Jezusa powinno zostać ponowione i uzupełnione. Podstawę islamu tworzy pięć zasad (filarów) i obowiązków muzułmanina: wyznanie wiary w jedynego Boga, pięciokrotna modlitwa w ciągu doby, post w miesiącu ramadan, jałmużna na rzecz ubogich, pielgrzymka do Mekki.

Podstawą wiary islamu jest jego święta księga, Koran, zawierająca wszystkie najważniejsze zasady doktrynalne tej religii. Ich rozwinięciem i uzupełnieniem jest sunna (Tradycja), składająca się z hadisów, czyli opowieści o czynach, gestach i słowach Proroka Muhammada. Koran i sunna stały się źródłem prawa i teologii islamu.

Doktryna religijna islamu zawarta w Koranie obejmuje przede wszystkim wiarę w jedyność Boga i posłannictwo Muhammada (por. niżej szahada) oraz wiarę w życie przyszłe, zmartwychwstanie, sąd ostateczny i nagrodę lub karę po śmierci. Poza tym muzułmanie wierzą w stworzone ze światła anioły, szatany oraz dżinny, które powstały z ognia.

Według muzułmanów Bóg (arab. Allah) jest wszechwiedzący, doskonały, jest źródłem wszelkiej wiedzy i sprawiedliwości, ma znajomość prawa doskonałego. Jest niepodobny do nikogo i niczego nie można z nim porównywać (islam zabrania przedstawiania go w jakiejkolwiek postaci).

Muzułmanie nie mogą spożywać używek (alkohol, narkotyki) nie jedzą też mięsa wieprzowego, uznając je za nieczyste.

Święta

Początek roku (1 muharrama) – zwany jest "Dniem Odpuszczenia Win". Nie jest to święto obchodzone przez wszystkich muzułmanów, ponieważ tego święta nie ustanowił Mahomet.

Aszura (10 muharrama) – najważniejsze święto szyickie. Aszura jest kulminacją miesiąca żałoby, który rozpoczyna się pierwszego dnia roku. Aszura upamiętnia męczeńską śmierć trzeciego imama Husajna, który w 680 r. został zabity w bitwie pod Karbalą przez wojska kalifa omajjadzkiego. Z tej okazji odbywają się procesje i przedstawienia pasyjne. W czasie procesji zmierzających do grobu Husajna gromady mężczyzn biczują się do krwi. Pielgrzymi płaczą i zawodzą. Organizowane są spotkania, odrębne dla kobiet i mężczyzn, podczas których rozpamiętuje się cierpienia imama. Kobiety w tym czasie ubierają się na czarno i nie noszą ozdób.
Turcy obchodzą Aszurę jako święto uratowania arki Noego, która zatrzymała się na górze Ararat. W tym dniu przygotowuje się świąteczne potrawy złożone z czterdziestu składników i częstuje się nimi przyjaciół i znajomych. Większość muzułmanów uznaje, że arka Noego zatrzymała się na górze Al-Dżudi w Arabii, nie zaś na górze Ararat w Turcji.

Hidżra – święto upamiętnia wywędrowanie Mahometa w 622 r. z Mekki do Medyny.

Noc Poczęcia Proroka – na początku miesiąca radżab muzułmanie wspominają poczęcie proroka. W tym dniu na czole Abd Allaha, ojca Mahometa, pojawiła się światłość boska, która przeniosła się i wypełniła łono Aminy, matki Mahometa. W Turcji ta noc jest obchodzona jako noc światła – w meczetach zostawia się na noc palące się lampy, które rozświetlają ich wnętrza.

Urodziny Proroka (ar. Maulid an-Nabi, urdu milad) – narodzinom Mahometa towarzyszyły liczne cuda: ziemię rozjaśniło niezwykłe światło, rozbrzmiewały głosy z niebios, aniołowie rozpostarli swe skrzydła i zadrżały trony panujących. We wczesnym islamie tego święta nie obchodzono, Noc Wniebowstąpienia (arab. Id al-Isra) – święto upamiętniające nocną podróż i wniebowstąpienie Proroka (arab. al-miradż). Rozpoczyna się 27 radżaba i jest jedną z „pięciu świętych nocy” w islamie.

Urodziny Ali ibn Abi Taliba – szyici świętują je 13 radżaba.

Noc Niewinności – święto odpuszczenia grzechów, obchodzone w nocy z 14 na 15 szabana. Wierni błagają Boga, by przebaczył ludzkości wszystkie grzechy popełnione w minionym roku.

Ramadan (pers., tur. Ramazan) – miesiąc postu (arab. saum, sijam – jeden z pięciu filarów islamu), dziewiąty miesiąc księżycowego kalendarza muzułmańskiego, najświętszy w roku, ponieważ w tym czasie został objawiony Mahometowi pierwszy fragment Koranu. W ciągu tego miesiąca od wschodu do zachodu słońca dorosłym, zdrowym muzułmanom nie wolno jeść, pić, posługiwać się używkami, oddawać się podnieceniu seksualnemu. Post ten, inaczej niż post w chrześcijaństwie, nie służy pokucie czy umartwianiu się, lecz ćwiczeniu samokontroli człowieka, aby potem było mu łatwiej kontrolować swoje pragnienia. Post służy także wyrażeniu solidarności z biednymi i głodującymi, a także pogłębieniu własnej pobożności, m.in. przez lekturę Koranu i rozważania. Z postu zwolnieni są: starcy, dzieci, kobiety w ciąży i karmiące, chorzy oraz osoby w podróży. Po zachodzie słońca, oznajmianym zazwyczaj wystrzałem armatnim, wszyscy zasiadają do pierwszego posiłku zw. iftar, po którym przez całą noc muzułmanie odwiedzają się nawzajem, świętują w domu lub w miejscach publicznych (np. restauracjach). W czasie ramadanu miasta przyjmują odświętny wygląd, a wiele urzędów, szkoły czy uczelnie mają skrócony czas pracy. Ramadan kończy się świętem Id al-Fitr.

Noc Mocy (Przeznaczenia) (arab. Lajlat al-Kadar, tur. Kadir Gecesi) – należy do „pięciu świętych nocy” i najczęściej przypada w 27. noc ramadanu, kiedy objawionych zostało pięć pierwszych wersetów Koranu z 97. sury, pt. „Przeznaczenie”. Głównym elementem tego święta jest rozważanie tej właśnie sury, która wyraża podziękowanie za zesłanie Słowa Bożego.

Święto Przerwania Postu (arab. Id al-Fitr, pers. Ejd-e Fetr, tur. Şeker Bayram) – jedno z najważniejszych, obchodzone na koniec ramadanu. W tym dniu dziękuje się Bogu za przetrwanie postu i przebaczenie wszystkich grzechów. Ważnym elementem święta jest wspólna, uroczysta modlitwa w meczecie i odwiedzanie krewnych oraz przyjaciół. Każdy muzułmanin, który sam nie cierpi niedostatku, przed udaniem się na modlitwę powinien wesprzeć odpowiednim datkiem potrzebującego. W tym dniu muzułmanie składają sobie życzenia i obdarowują się prezentami, szczególnie nowymi ubraniami. Dzieci dostają słodycze (stąd turecka nazwa: şeker – cukier, słodycze) i pieniądze, a na ulicach miast ustawione są dla nich wesołe miasteczka.

Święto Ofiar (arab. Id al-Adha, pers. Ejd-e Ghorban, tur. Kurban Bayram) – najważniejsze święto muzułmańskie, trwa cztery dni i jest związane z pielgrzymką do Mekki. Święto Ofiar upamiętnia ofiarę Abrahama i jego posłuszeństwo wobec Boga. Abraham (Ibrahim) według islamu miał złożyć w ofierze Bogu swego syna Izmaela, Bóg jednak, widząc oddanie Abrahama, pozwolił mu złożyć w ofierze barana zamiast dziecka. Na pamiątkę czynu Abrahama każdy ojciec rodziny składa w ofierze barana, wielbłąda lub krowę. Zwierzę musi być zabite rytualnie, następnie dzieli się mięso tak, by 1/3 oddać potrzebującym, 1/3 krewnym, a pozostałą 1/3 spożywa się na wspólnej uczcie. Tego dnia wspólnie odwiedza się meczet, recytuje Koran i rozdziela prezenty. W czasie Święta Ofiar wielu muzułmanów składa też datki pieniężne przeznaczone na pomoc biednym i fundacje charytatywne.

http://img72.imageshack.us/img72/3464/caijyr2xjr3.jpg
Podczas ramadanu, od świtu do zmierzchu obowiązuje zakaz jedzenia, palenia, seksu i picia wszelkich płynów. W ramadanie muzułmanie zwykle spożywają dwa posiłki – "suhoor" przed świtem i "iftar" po zachodzie słońca.


Prawo

Prawo islamskie, zwane Szariat (arab. الشريعة), oparte jest na Koranie, Sunnie i hadisach; poza nimi znaczenie mają też idżma (wykładnia przyjęta przez społeczność muzułmańską) i kijas (wnioskowanie analogiczne).  Szariat przewiduje między innymi karę śmierci (ukamienowanie bądź ścięcie mieczem). Kara ta  grozi  na przykład za przestępstwa takie jak cudzołóstwo czy bluźnierstwo. Karą śmierci grozi również apostazja.
Termin zina (cudzołóstwo), odnosi się do wszelkich nielegalnych stosunków seksualnych, czyli także nierządu, pojmowanego jako stosunki odbywane przez niezamężnych partnerów. Kary są okrutne. Jeżeli grzechu dopuściły się osoby niezamężne to grozi im kara stu batów. Jednak w przypadku cudzołóstwa kobiet zamężnych karą jest śmierć przez ukamienowanie
Islam nakazuje bezwzględne posłuszeństwo władcy i udział w prowadzonych przez niego wojnach.
http://img72.imageshack.us/img72/2336/large20070913ramadanstars7.jpg
Muzułmanin podczas jednej z pięciu modlitw w ciągu doby

http://img72.imageshack.us/img72/451/mekkastordh5.jpg
Mekka


_____________________________________________________________________________________________________________
Na podstawie: opoka.org.pl, europa21.pl, nedspirit.dk, Wikipedia

Offline

 

#2 2008-05-05 22:52:32

Xara

Moderator działu Religie

Zarejestrowany: 2008-01-02
Posty: 681

Re: Podstawy wiary

Babizm

Nurt religijny założony przez Ali Muhammad z Szirazu w 1844 w Persji. Wywodzi się ze skrajnego imamizmu - jednego z rodzajów Islamu.

Główny założyciel ogłosił się 12. imamem, czyli przewodnikiem wspólnoty islamskiej, będącym potomkiem Alego i Fatimy oraz reformatorem Islamu. Dodatkowo nadał sobie imię "Bab" oznaczające Bramę, która w domyślę prowadzi do Prawdy i Zbawienia.

Ruch ten zakładał istnieje jednego Boga oraz ideę emanacji - Boga, który jest stwórcą świata i źródłem życia, a koniec będzie związany ze zniszczenie wszystkiego co ludzkie. Bardzo ważną liczbą był liczba 19, która została uznana za świętą i dlatego rok został podzielony na 19 miesięcy, w którym każdy miał 19 dni. Dodatkowo nurt ten zapowiadał reformy społeczne i polityczne, takie jak równość płci i ras, tolerancję religijną, zniesienie kary śmierci czy zakaz prowadzenia wojen. Przez swoje poglądy założyciel, jak i wszyscy wyznawcy tego nurtu byli prześladowani. Ali Muhammad został stracony, a babiści zmuszeniu byli do opuszczenia kraju. Ciało założyciela zostało pochowane w fosie, skąd po latach zostało wykradzione.

Babiści wierzą iż co jakiś czas na ziemie pojawia się prorok, który zakłada nową religię i pokazuje drogę do Boga.

Po śmierci Baba w 1866 ruch rozpadł się na dwa nurty, z których tylko Azalityzm jest kontynuacją Babizmu.


Bahaizm

Po śmierci Baby w 1863 roku, jeden z przywódców babizmu, Ali Husajn Nuri ogłosił się zesłanym prorokiem, jak mówił sam Ali Muhammad z Szirazu, prorokiem, który stworzy nową religię, by przybliżyć ludzi do Boga. I tak się właśnie stało - powwstał Bahaizm. Założyciel przyjął on imię Baha Allach, oznaczające Blask Allacha.

Rozpowszechnienie i rzesze wyznawców nurt ten zdobył dzięki XX-wiecznemu przywódcy Szoghi Effendi.Aktualnie bahaizm rządzi 9-osobowa zgromadzenie zwane Powszechnym Domem Sprawiedliwości (Hajfa, Izrael).

Bahaizm dąży do unifikacji religii teistycznych. Jest to religia monoteistyczna, która przyjmuje iż jedyny Bóg jest stwórcą świata i nieśmiertelnych dusz, które są wiecznie żywe. Bahaizm dąży do pacyfizmu - odrzuca zabijanie zarówno człowiek, jak i zwierząt, stąd wszyscy wyznawcy są wegetarianami. Odrzuca kapłaństwo, ascezę i monastycyzm, a także głosi o tolerancję wobec innych religii i ras, powszechną nauki i lojalność obywatela wobec państwa. Podstawą moralności bahaizmu jest 12 przykazań. Bardzo ważnym elementem jest pomoc bliźniemu - jest to akt kultu.

Aktualnie na świecie jest około 7,4 milionów wyznawców bahaizmu, którzy głównie skupiają się w Iranie.

Chondogyo (Niebiańska Droga), inaczej zwany Ceondoizmem, jest synkretyczną religią koreańską. Łączy w sobie elementy taoizmu, konfucjanizmu, buddyzmu i chrześcijaństwa.

Religia ta jest dosyć nowa, powstała około roku 1900, jednak pierwsze podstawy można było zaobserwować już około 80 lat wcześniej. Aktualnie jest powszechnie uznawana za narodową religię Korei. Wyznawcy skupiają się przede wszystkim w Korei Północnej, gdzie stanowią 15% wszystkich wierzących. Czasami religia ta nazywana jest sektą.


Jazydyzm

Jazydyzm jest religią synkretyczną, wyznawana przede wszystkim przez Kurdów, żyjących na pograniczu Iraku, Iranu, Turcji i Syrii oraz na emigracji. Została założona przez szejka Adiego w XII wieku. Według części religioznawców jest to nałożenie powierzchownego szyizmu na zaratusztrianizm, który posiada elementy islamu, chrześcijaństwa, pierwotnych wierzeń indoirańskich i kurdyjskich oraz judaistycznych.

Jazydzi uważają, iż Bóg-Allah istnieje, jednak nie interesują go losy świata. Nie istnieje Piekło, ponieważ anioł Malak Taus żałując za grzechy, swymi łzami ugasił ogień piekielny.

Wyznawcy są zwolennikami reinkarnacji, czczą Mojżesza, Jezusa i Mahometa. Dodatkowo z wielkim szacunkiem traktują planety, w tym Ziemię. Nie wolno jej plugawić, nawet plując na nią. Ważnymi obrzędami są chrzest, obrzezania oraz wypowiadanie szahady do ucha niemowlętom.

Społeczeństwa dzieli się na kasty:
- Szejków
- Pirsów
- Mridów.
Każda z rodzi przynależy do jednej z kast. Podział ten jest ściśle związany z zawieranymi małżeństwami w tej wierze. śluby mogą odbywać się jedynie w obrębie kasty, a za złamanie tej reguły grozi wykluczenie ze społeczności.
_____________________________________________________________________________________________________________
Na podstawie: religieświata.com

Offline

 
Statystyki (REJESTRACJA WYŁĄCZONA)
Analiza oglądalności witryny
Wymiana
WwW.CrashFans.Pun.PL - Polskie Centrum Crashday
Pozycjonowanie
katalog stron Free PageRank Checker
Links
| Andrzej Struski | Webtree.pl | katalogSEO.net | Stop himawanti | Prawdziwy himawanti | Niesamowite | VPS Hosting Reviews |
Creative Commons License
Teksty i artykuły są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.5 Polska Nie wolno Ci kopiować i rozpowszechniać tekstów, zdjęć oraz artykułów znajdujących się na forum bez pisemnej zgody autorów.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768

Free Domain Name
Register a free domain name with .co.nr extension (such as www.YourName.co.nr) that comes with free URL redirection, URL cloaking and path forwarding, meta-tags, FavIcon and Google Webmaster tools support, kill-frame feature, NO forced ADS at all, and more.

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB 1.2.23
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora